Εξειδίκευση, αμεσότητα στην εξυπηρέτηση!

Το τεχνικό γραφείο μας υπάρχει από το 1996 και από τότε έχει εξυπηρετήσει πάνω από 60.000 πελάτες στον νομό Μαγνησίας αλλά και έξω από αυτόν. Οι εμπειρία μας μας δίνει τη δυνατότητα να δίνουμε λύση σε προβλήματα που ανακύπτουν σχετικά με τη ΔΕΗ που για κάποιους παραμένουν άλυτα. Η βαθιά γνώση των κανονισμών και των διατάξεων περί ηλεκτροδότησης τόσο για ιδιώτες αλλά και όσο για επαγγελματίες μας ανέδειξε και μας καταξίωσε στην πόλη του Βόλου ενθαρρύνοντας κατά αυτό τον τρόπο να προσπαθούμε καθημερινά, πάντα ως σύμμαχος του καταναλωτή να ξεπερνάμε τις σκοπέλους που σε κάποιες περιπτώσεις ο ίδιος ο πάροχος εμφανίζει.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ή Ενεργειακό Πιστοποιητικό όπως έχει επικρατήσει να ονομάζεται, αποτελεί την ενεργειακή ταυτότητα ενός κτιρίου ή μιας κτιριακής μονάδας και επιτρέπει τους ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές του κτιρίου να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση του.

Ο Μηχανικός ο οποίος αναλαμβάνει την έκδοση του, καταγράφει και αξιολογεί το κτιριακό κέλυφος, τα κουφώματα, τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού. Από την επεξεργασία των στοιχείων γίνεται η κατάταξη της κτιριακής μονάδας σε μια ενεργειακή κλάση, υπολογίζεται η ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και προτείνει τρόπους ενεργειακής βελτίωσης. Η διάρκεια του πιστοποιητικού είναι 10 χρόνια.

Βάσει του Ν4122/2013 το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι υποχρεωτικό στις εξής περιπτώσεις:

 • Εκμίσθωσης ακινήτου

 • Αγοραπωλησίας ακινήτου

 • Μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνησης

 • Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής ενός κτιρίου

Το τεχνικό γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα και οικονομικά την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για την κατοικία ή τον επαγγελματικό χώρο σας το οποίο θα ανταποκρίνεται στην πραγματική ενεργειακή κατάσταση του οικήματός σας. Οι ενεργειακές αναβαθμίσεις που θα σας προτείνουμε θα κάνουν πιο οικονομικό το οίκημα σας στη χρήση του και θα ανεβάσουν την αξία του.

Ηλεκτρολογικό σχέδιο (ΔΕΔΔΗΕ)
Ηλεκτρολογικό σχέδιο (ΔΕΗ)

Το Σχέδιο ΔΕΗ ή Πιστοποιητικό ΔΕΗ ή Ηλεκτρολογικό Σχέδιο όπως έχει επικρατήσει να λέγεται αποτελεί ουσιαστικά μια Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου. Ζητείται από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας (πχ ΔΕΗ) και τον Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) σε περιπτώσεις όπως αλλαγή ονόματος, αίτηση επανασύνδεσης, αίτηση νέας σύνδεσης, αίτηση για ένταξη στο νυχτερινό τιμολόγιο, αύξηση ισχύος.

Ουσιαστικά η όλη διαδικασία της έκδοσης της ΥΔΕ αποτελείται από τα εξής βήματα:

 • Αποτύπωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε κάτοψη του χώρου και μονογραμμικό σχέδιο πινάκων

 • Οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης

 • Διαγνωστικός έλεγχος της εγκατάστασης με ειδικό όργανό όπου μετρούνται:

 • Η σωστή λειτουργία του Διακόπτη Διαρροής Ρεύματος (αντιηλεκτροπληξιακό)

 • Η συνέχεια του αγωγού της γείωσης σε όλες τις πρίζες και μεταλλικές συσκευές

 • Η μόνωση των καλωδίων

 • Το ρεύμα βραχυκύκλωσης και κατά πόσο είναι ικανό να ενεργοποιήσει τα μέτρα προστασίας

Η όλη διαδικασία εφόσον γίνει σωστά από ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη με ειδικό διακριβωμένο όργανο αποτελεί εγγύηση ότι η ηλεκτρολογική σας εγκατάσταση βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δεν κινδυνεύετε από ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Το Τεχνικό Γραφείο μας με το κύρος και την εμπειρία σε εγκαταστάσεις οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και συνέπεια την έκδοση ΥΔΕ για οποιαδήποτε χρήση και ισχύ. Καλέστε μας για να σας δώσουμε προσφορά!

Τεχνικός Ασφαλείας

Σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι υποχρεωτική η απασχόληση Τεχνικού Ασφαλείας σε όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο. Ο Τεχνικός Ασφαλείας φροντίζει για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και έχει ρόλο συμβουλευτικό. Σε συνεργασία με τον εργοδότη, προτείνει μέτρα βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος που μειώνουν την πιθανότητα πρόκλησης εργατικού ατυχήματος. Η πρόληψη των ατυχημάτων, η οργάνωση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και η πρόταση ασφαλών μεθόδων κατά την εκτέλεση της εργασίας είναι απαραίτητα στοιχεία για τη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων της επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον είναι και οι πιο αποδοτικοί εργαζόμενοι!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε και να σας δώσουμε προσφόρα που αφορά την επιχείρηση σας.

Εξοικονομώ κατ' οίκον

Στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» το γραφείο μας αναλαμβάνει εξαρχής όλη τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα μέχρι την υλοποίηση αυτού.

Στόχος είναι να προσδιορισθούν οι ενεργειακές ανάγκες των κτηρίων όπως και των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν στην μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα και αφού πρώτα εξεταστεί η δυνατότητα ένταξης της κατοικίας στο πρόγραμμα , αναλαμβάνουμε την διενέργεια της 1ης ενεργειακής επιθεώρησης , την συμπλήρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών του ωφελούμενου, την πραγματοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας και τέλος την διενέργεια της 2ης ενεργειακής επιθεώρησης για την πιστοποίηση του ενεργειακού στόχου των παρεμβάσεων.

Εργασίες που καλύπτει το πρόγραμμα:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων

 • Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα

 • Θερμομόνωση/θερμοπρόσοψη

 • Αντικατάσταση λέβητα/κλιματιστικού

 • Τοποθέτηση τεντών/σκιάστρων

Ηλεκτρολογικές Διεκπαιρεώσεις

Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές σας διεκπεραιώσεις!

 • Ξέχαστε ταλαιπωρία
 • Πείτε όχι στις καθυστερήσεις
 • Άμεση εξυπηρέτηση
 • 100% Εγγύηση & αξιοπιστία

Καλέστε μας τώρα!

Συγκρίνουμε και επιλέγουμε τον οικονομικότερο πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος, ανάλογα τις ανάγκες σας.

Εν μέσω οικονομικής κρίσης πολλοί είναι οι Έλληνες που «σπάνε» το κεφάλι τους για να βρουν τρόπους εξοικονόμησης χρημάτων. Μία λύση είναι η μείωση του κόστους του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Και πώς θα γίνει αυτό; Με την αλλαγή του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. Δεδομένου, όμως, των πολλών εταιριών που υπάρχουν ήδη στον κλάδο αυτό, χρειάζεται έρευνα για να καταλήξει κάποιος στη σωστή επιλογή του προμηθευτή.

Στείλτε μας μήνυμα

Start typing and press Enter to search